GreenCare Monitoring

Om continu een breed en diepgaand zicht op uw netwerk te hebben, zou u een IT-specialist kunnen aanwerven, maar voor heel wat bedrijven is dit niet haalbaar. Beheer van een netwerk gaat immers verder dan puur de loonkost voor het in dienst houden van deze medewerker, u dient daarnaast ook te voorzien in regelmatige opleidingen en seminaries. Niet verantwoord voor kleine of middelgrote ondernemingen.
 
GreenCare Monitoring komt u hierin tegemoet. Het pakket biedt 2 soorten controles waardoor het ons toelaat om problemen aan te pakken nog voor ze voelbaar zijn voor u en uw medewerkers:
 
Dagelijkse veiligheids- en gezondheidscontroles
Bij het begin van de dag checken we een aanzienlijk aantal parameters die de algemene veiligheid en gezondheid van uw netwerk in kaart brengen. Nog voor de werkdag begint, hebben we in onze console al het overzicht over de belangrijke componenten van uw netwerk. Stel dat hackers proberen om toegang te krijgen tot uw netwerk en hiervoor een aantal foute pogingen doen om in te loggen, wordt dit gerapporteerd en kunnen we ingrijpen waar nodig. Als uw backup mislukt is, is het begin van de werkdag het moment bij uitstek om bij te sturen. Door deze dagelijkse rapportering kunnen we ook trendrapportering gaan toepassen. Daarmee kunnen we beter inschatten hoe we uw netwerk performant en optimaal functionerend kunnen houden.
 
Realtime controles
Om het uur controleren we de parameters van uw systeem die de goede werking van het netwerk kunnen vertragen of tegenhouden. Uw antivirussysteem, de mailserver, vrije schijfruimte, gebruik van het werkgeheugen ... het is maar een greep uit de componenten die we continu onder loep nemen. Wanneer we een melding ontvangen dat één van de parameters buiten de aanvaardbare waarden valt, kunnen we ingrijpen nog voor u daar hinder van ondervindt.
 
Dankzij GreenCare herleidt u het aantal blokkerende problemen tot een minimum. In plaats van ons te bellen omdat het brandt, bellen wij u om te zeggen dat we een brand vermeden hebben.