GreenCare

Uw netwerk is heilig voor u ... maar ook voor ons. Een goed draaiend netwerk met tevreden gebruikers is ons streefdoel: het laat u niet alleen toe meer uit uw investeringen te halen, het laat ook uw productiviteit en die van uw medewerkers stijgen. In een economisch streng klimaat als hetgene waarbinnen de Vlaamse bedrijven dagdagelijks vertoeven, telt elke eurocent. U wilt dat de hoge loonkosten die u als werkgever draagt optimaal renderen. Daarom moet u kunnen vertrouwen op een goede onderbouw. Maar goed materiaal inkopen en het correct laten installeren is niet voldoende, het moet ook beheerd worden en liefst continu.
 
Hoe we dit zien, lichten we even toe.
 
Het klassieke model
Een voorbeeld: u hebt een nieuwe applicatie geïnstalleerd die een aanzienlijke hoeveelheid gegevens genereert. Enkele weken later, wanneer het nieuwe pakket al volop ingeburgerd is, loopt de dataschijf van de server vol en begint uw systeem lelijk te sputteren. Indien u volgens het klassieke model werkt, belt u uw IT-partner en vertelt u hem dat u rare foutmeldingen krijgt in allerlei toepassingen, dat het mailverkeer is uitgevallen, ... kortom: symptomen die niet wijzen op de eigenlijke oorzaak. De IT-technicus doet zonder twijfel zijn uiterste best om zo snel mogelijk bij u te geraken. Intussen zitten u en uw medewerkers muurvast, het klassement is al tweemaal bijgewerkt en de hall is gedweild. Uw productiviteit is herleid tot het opnemen van telefoons en werken op papier. Eens aangekomen staat de technicus enkele uren werk te wachten: naast het zoeken naar de oorzaak hoort immers ook opkuis van de gegevens en herstellen van de fouten die in diverse applicaties en databanken kunnen zijn opgetreden.
 
De nieuwe benadering
Greenbytes slaat een nieuwe weg in met GreenCare.
Waar een klassiek IT-bedrijf een technieker langsstuurt wanneer u opbelt met een probleem, trachten we met GreenCare het probleem enkele stappen voor te zijn. De klassieke werkwijze is volgens ons achterhaald en tijd- en geldverslindend. Als doorwinderde IT-technici hebben we wel de bagage om snel tot een diagnose te komen, maar er gaat niets boven extra informatie over een systeem dat de aanleiding van een storing snel kan aanduiden. Stel nu even dat u in dit voorbeeld GreenCare monitoring aan boord heeft. Uw applicatie is volop zijn gegevens aan het opslaan. GreenCare controleert op geregelde tijdstippen de gezondheid van uw server en netwerk. Op een bepaald ogenblik wordt een vooraf ingestelde drempelwaarde overschreden en wordt er een melding naar de centrale console van Greenbytes doorgestuurd.
 
Kort daarna wordt de melding door één van onze medewerkers opgepikt en geanalyseerd. Er volgt een diagnose vanop afstand en er wordt gekeken welke component verantwoordelijk is voor het vullen van de schijf. Al snel wordt de dader gevonden en nemen we contact met u op om na te kijken of we de hoeveelheid data kunnen inperken of als u nood heeft aan extra opslagruimte. Intussen werken u en uw medewerkers vlijtig verder ... het klassement is niet dringend en de hall wacht tot de poetsploeg langskomt.